Από πού και πόσα ευρώ πήρε το κράτος το Α΄Εξάμηνο του 2021

Πού βρίσκεται το έλλειμα, οι δαπάνες και πόσα τα έσοδα του κράτους για το πρώτο εξάμηνο του 2021

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €711,9 εκ. (3,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €611,5 εκ. (2,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, ενώ παράλληλα οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Πιο συγκεκριμένα:

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 αυξήθηκαν κατά €523,5 εκ. (+12,1%) και ανήλθαν στα €4.840,3 εκ. σε σύγκριση με €4.316,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημειώνεται ότι, αυτή η αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €203,1 εκ. (+12,6%) και ανήλθαν στα €1.817,2 εκ. σε σύγκριση με €1.614,1 εκ. το 2020.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €78,0 εκ. (+6,0%) και ανήλθαν στα €1.376,4 εκ. σε σύγκριση με €1.298,4 εκ. το 2020.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €169,2 εκ. και ανήλθαν στα €476,2 εκ. σε σύγκριση με €307,0 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα επιπλέον μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €37,7 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €322,9 εκ. σε σύγκριση με €285,2 εκ. το 2020. Oι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €45,4 εκ. (+25,0%) και ανήλθαν στα €227,1 εκ. σε σύγκριση με €181,7 εκ. το 2020.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €29,1 εκ. (+7,6%) και ανήλθε στα €410,2 εκ. σε σύγκριση με €381,1 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €38,9 εκ. (-15,6%) και περιορίστηκε στα €210,3 εκ. σε σύγκριση με €249,2 εκ. το 2020.

Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €24,2 εκ. (-11,9%) και περιορίστηκαν στα €180,2 εκ. σε σύγκριση με €204,4 εκ. το 2020 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €14,7 εκ. (-32,8%) και περιορίστηκαν στα €30,1 εκ. σε σύγκριση με €44,8 εκ. το 2020.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2021 αυξήθηκαν κατά €423,1 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €4.128,4 εκ. σε σύγκριση με €3.705,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €191,3 εκ. (+13,9%) και ανήλθαν στα €1.564,3 εκ. σε σύγκριση με €1.373,0 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €111,3 εκ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €990,3 εκ. σε σύγκριση με €879,0 εκ. το 2020.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €37,1 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €819,7 εκ. σε σύγκριση με €782,6 εκ. το 2020.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €160,3 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €1.251,0 εκ. σε σύγκριση με €1.090,7 εκ. το 2020.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,2 εκ. (+30,1%) και ανήλθαν στα €74,3 εκ. σε σύγκριση με €57,1 εκ. το 2020.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €4,1 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €57,5 εκ. σε σύγκριση με €53,4 εκ. το 2020.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €22,2 εκ. (+25,7%) και ανήλθαν στα €108,5 εκ. σε σύγκριση με €86,3 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €9,1 εκ. (-3,5%) και περιορίστηκαν στα €253,1 εκ. σε σύγκριση με €262,2 εκ. το 2020.

Δείτε περισσότερα στοιχεία:

 
23634