Αυτά τα 7 κίνητρα προσέλκυσαν 1.200 εταιρείες στην Κύπρο

Η νέα στρατηγική με στόχο την προσέλκυση εταιρειών στην Κύπρο έφερε ήδη 1200 στην Κύπρο

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Σε εκστρατεία ανάδειξης της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για ξένες επιχειρήσεις έχει αποδυθεί  η Κυβερνηση με πρωτεργάτη αυτή την περίοδο τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή. Ο Υπουργός βρέθηκε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα και παρουσίασε τον τρόπο δράσης της Κυβέρνησης.

Η Brief αποκαλύπτει  τα κίνητρα που προσφέρει η Κυβέρνηση για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στο νησί μας. Αυτά αφορούν:

Διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων

Η Κυβέρνηση προσφέρει:

  • Φορολογική απαλλαγή 50% σε νέους κατοίκους – μισθωτούς με αμοιβή απασχόλησης €55.000  και άνω.
  • Επέκταση της φοροαπαλλαγής 50% για επενδύσεις σε πιστοποιημένα καινοτόμες εταιρείες να συμπεριλάβουν και εταιρικούς επενδυτές.
  • Παροχή αυξημένης έκπτωσης στην έρευνα και ανάπτυξη δαπάνη κατά 20%. 
  • Επιλέξιμη έρευνα και ανάπτυξη. Τα  έξοδα θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα κατά 120% των πραγματικών εξόδων.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό πλάνο, ως τις 31/12/2026, δεν θα  υπάρχουν ποσοστώσεις για ξένους υπηκόους υψηλής ειδίκευσης.

Ο ελάχιστος μικτός μηνιαίος μισθός  θα είναι  2500 ευρώ για νέους εργαζόμενους, κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου ή 2ετής σχετική εμπειρία, σύμβαση εργασίας άνω των 2 ετών και επιτρεπόμενος αριθμός εργαζομένων.

Μέσω του μηχανισμού Γρήγορης Ενεργοποίησης για ξένες εταιρείες εξελίχθηκε σε «Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων (BFU)» η Κύπρος κατάφερε να προσελκύσει και διεθνείς επενδύσεις και ταλέντα, στοχεύοντας να ενισχύσει τη θέση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου υψηλής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους έχουν εγγραφεί περισσότερες από 1200 εταιρείες υπό την BFU. Ενδιαφέρον έχει δείξει κυρίως από τον Λίβανο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και Ισραήλ και η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από την Τομέας ΤΠΕ, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μάρκετινγκ, μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα στην τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Νέα Στρατηγκή
Η Νέα Στρατηγική προσφέρει μια αναθεωρημένη μεταναστευτική πολιτική για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει: Πρώτο: Eύκολη μετεγκατάσταση εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ ενισχύει την οικογενειακή επανένωση και την απασχόληση των μελών της οικογένειας και εισάγει την Digital Nomad Visa.

Δεύτερο:  'Oσον αφορά τη διαμονή και την απασχόληση, η Νέα Στρατηγική ακυρώνει τις ποσοστώσεις για προσλήψεις υψηλής ειδίκευσης εκτός ΕΕ. Μέχρι 31.12.2026,εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένες από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων μπορεί ελεύθερα να απασχολήσει οποιονδήποτε αριθμό ατόμων υψηλής ειδίκευσης, δεδομένου ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις.
 
Τρίτο: Σύμφωνα με τον στόχο της κυβέρνησης για αύξηση των ξένων επενδύσεων το Υπουργείο Εσωτερικών τροποποίησε τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδεια Μετανάστευσης, επεκτείνοντάς τα όχι μόνο σε επενδύσεις σε κατοικίες αλλά και σε ακίνητα όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, επενδύσεις στην Κύπρο.

Εκτός από την κύρια επένδυση των €300.000 , ο αιτητής  πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ασφαλές ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον €30.000 Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €5.000 για εξαρτώμενους συζύγων και τέκνων και κατά €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα ή πεθερός.
Από την έναρξη αυτού του προγράμματος, περίπου 23.000 Άδειες Μετανάστευσης έχουν εκδοθεί σε Επενδυτές.

Αγορά Ακινήτων

Ο Υπουργός στην ανάλυσή του για την αγορά ακινήτων τόνισε ότι παραμένει αξιόπιστη σε ξένους επενδυτές με μεγάλες προοπτικές παρά τα προβλήματα.

Η Κύπρος έχει επιβάλει πρωτοποριακή νομοθεσία για την προστασία των παγιδευμένων αγοραστών και επιτρέπουν την έκδοση τίτλων ενώ η Πύλη Διαδικτύου (DLS Portal) του Τμήματος

Το Lands and Surveys, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους επενδυτές, καθώς περιέχει πλούτο δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με ακίνητη περιουσία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

>>>>Διαβάστε επίσης: Νουρής: Ένα άκρως αναπτυξιακό Υπουργείο το ΥΠΕΣ<<<<
 
Σχέδιο Δράσης για Λευκωσία

Η έναρξη αυτού του Σχεδίου Δράσης για την Περιτειχισμένη Πόλη της Λευκωσίας είναι τεράστια
έργο. Περιλαμβάνει δύο προγράμματα κινήτρων.Το πρώτο υλοποιείται από  το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και περιλαμβάνει τη μετασκευή του υπάρχον/τα κτιρίων ή η κατασκευή νέων κτιρίων με σκοπό δημιουργία φοιτητικής στέγασης.Το  δεύτερο περιλαμβάνει  παροχή κυβερνητικών κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε ισχύ νέα και ενημερωμένη ειδική κίνητρα σχεδιασμού και κανονισμοί σχετικά με διατηρητέα κτίρια και κτίρια που φέρουν πολιτιστικές αξίες, καθώς και νέα κτίρια. Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν σε αναβάθμιση του υπάρχοντος δομημένου περιβάλλοντος και επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξη, με τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
Αναφορικά με έργα υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Κύπρος πρόκειται να ξεκινήσει το ψηφιακό Κέντρο Μίας Στάσης για την αδειοδότηση του.
 

Η Κυβέρνηση προωθεί το σχέδιο  Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας μέσω Προγραμμάτων Οικονομικής Στήριξης διαθέτοντας συγκεκριμένα προτάσεις του €587 εκ.  για την ανάκαμψη της οικονομίας (2021-2027).
 
 

Του Γιώργου Μιχαηλίδη
 
24992