Όλες οι προτάσεις-εισηγήσεις που υπέβαλε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ΟΕΒ

Επτασέλιδο υπόμνημα με τις εισηγήσεις της ΟΕΒ για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων, υπέβαλε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Πέτρου, μέσω επιστολής του.

Όπως σημειώνει, δύο βδομάδας μετά την πρώτη άρση των περιοριστικών μέτρων, «με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η επιδημιολογική εικόνα είναι πολύ θετική κάτι που επιτρέπει την ομαλή εφαρμογή του οδικού χάρτη που αποφάσισε η Κυβέρνηση».

Η ΟΕΒ, προσθέτει, συνδράμει τις κυβερνητικές προσπάθειες από την πρώτη στιγμή, υποβάλλοντας πάντοτε με υπευθυνότητα τεκμηριωμένες και εποικοδομητικές προτάσεις για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τώρα, σημειώνει ο κ. Πέτρου, «πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, μετά την επιτυχή διαχείριση των κινδύνων να εισαχθούν μέτρα στήριξης, κίνητρα και ελαφρύνσεις για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες προκλήσεις που θα κληθούν να διαχειριστούν με την επιστροφή στην νέα κανονικότητα».

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συνεχίζει, «καταθέτουμε το συνημμένο υπόμνημα ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την οικονομία και τις επιχειρήσεις».

«Οι προτάσεις αυτές έτυχαν επεξεργασίας από ομάδες εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από διάφορους τομείς της οικονομίας με ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων και εμπειριών», εξηγεί.

Σκοπός των εισηγήσεων της ΟΕΒ, υπογραμμίζει ο κ. Πέτρου, είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτι το οποίο θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, η ΟΕΒ βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση τόσο εσάς προσωπικά όσο και των αρμόδιων Υπουργών και του επιτελείου σας, για τυχόν διευκρινίσεις για όλα τα θέματα που εγείρονται στο υπόμνημά μας», καταλήγει ο Πρόεδρος της ΟΕΒ.

Αυτούσιο το σημείωμα με τις εισηγήσεις της ΟΕΒ:

Εισηγήσεις Επιτροπής Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προς αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού

Βραχυπρόθεσμα Μέτρα

Σήμερα, προτεραιότητα αποτελεί η παροχή των κατάλληλων μέτρων και μηχανισμών στην αγορά έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα, να συνεχιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η επιχειρηματική δραστηριότητα στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και γενικά να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Ως εκ τούτου, γίνονται οι ακόλουθες εισηγήσεις για λήψη άμεσων μέτρων:

Α/ Κυβερνητικές Εγγυήσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και για τη Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων Νόμος του 2020

Προέχει η άμεση ψήφιση του σχετικού νόμου ο οποίος σίγουρα θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σχετικό κίνητρο, θα πρέπει η εξέταση των αιτήσεων και η παραχώρηση δανείων να γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα τόσο λόγω τεχνογνωσίας όσο και ταχύτητας διεκπεραίωσης.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η ρήτρα με βάση την οποία η επιχείρηση πρέπει να «αποδείξει» ότι έχει υποστεί μείωση των εσόδων της για τρεις μήνες προτού να δύναται να υποβάλει αίτηση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να απαλειφθεί. Διαφορετικά, οι πλείστες επιχειρήσεις, που αριθμούν χιλιάδες, θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο τέλος Ιουνίου ή στον Ιούλιο, με την ελπίδα ότι θα τύχουν αξιολόγησης, έγκρισης και υλοποίησης κάποια στιγμή το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο (ιδιαίτερα εκεί που μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις για εμπράγματες εξασφαλίσεις).

Αυτή η καθυστέρηση που αναπόφευκτα θα προκύψει καταστρατηγεί σε μεγάλο βαθμό το σκοπό για τον οποίο γίνεται η ρύθμιση, γιατί οι πλείστες, αν όχι όλες οι επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να έχουν σύντομα πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης.

Είναι δεδομένο ότι αυτός ο νόμος ήδη αργοπόρησε πολύ, ενώ, με την εκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και για τους πρώτους μήνες θα υπάρξει τεράστια ανάγκη για ρευστότητα, ενώ αυτό το εργαλείο δεν θα είναι ουσιαστικά σε εφαρμογή. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι και η ξενοδοχειακή βιομηχανία θα αργήσει να λειτουργήσει και με πολύ μειωμένα έσοδα από το εξωτερικό, είναι προφανές ότι το μέτρο αυτό πρέπει να είναι αποτελεσματικό στους πρώτους ένα με τρεις μήνες κι όχι αργότερα. Τέλος, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να ωθηθούν να χρησιμοποιήσουν τις εγγυήσεις πλήρως και αποτελεσματικά.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά οι επιχειρήσεις είναι το μισθολόγιο τους, οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές/πιστωτές, τα ενοίκια, τα έξοδα χρηματοδότησης και τα άλλα έξοδα που τρέχουν, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει ουσιαστική δραστηριότητα. Μια άμεση λύση είναι η προσωρινή επέκταση ορίων τρεχούμενων λογαριασμών στη βάση στο μέγιστο δυνατό βαθμό καταγραφής συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως οι πιο πάνω και η κάλυψη επιταγών που κατέστησαν ξαφνικά ακάλυπτες και χωρίς δυνατότητα άσκησης πίεσης προς τους εκδότες τους λόγω της προσωρινής πρόσφατης αλλαγής από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο σύστημα ΚΑΠ. Αυτές οι επεκτάσεις θα πρέπει να μπορούν μετά να μετατραπούν σε δάνειο με βάση τις πρόνοιες του αναφερθέντος νόμου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σε σχέση με το πιο πάνω σημείο, γίνονται οι ακόλουθες εισηγήσεις:

1/ Oι επιχειρήσεις να δύνανται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση πιστωτικής υποστήριξης αμέσως μόλις οι τράπεζες συμβληθούν με την κυβέρνηση, υποβάλλοντας εκτίμηση της επίπτωσης στον κύκλο εργασιών ή/και πραγματικά στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες. Στην αίτηση να περιλαμβάνεται Στην περίπτωση που το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει π.χ. τις €250.000, μόνο τότε να απαιτείται υποβολή σχετικής έκθεσης από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), το περιεχόμενο της οποίας θα έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΕΛΚ.

2/ Oι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν στην αιτήτρια επιχείρηση εντός μιας εβδομάδας κατά πόσο το αίτημα τους γίνεται αποδεκτό και υπό ποιους όρους (αν υπάρχουν), ή, αν όχι, τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται, με επαρκή αιτιολόγηση (αυτό θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στην επιχείρηση να αποταθεί σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα). Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η συνομολόγηση της συμφωνίας μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος και της επιχείρησης να ολοκληρώνεται εντός ακόμα δυο εβδομάδων και η πρώτη εκταμίευση να είναι δυνατή αμέσως μετά (την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

3/ Σε περίπτωση που θα υπάρχει πρόνοια στο νόμο για διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου για την τήρηση αμεροληψίας από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων, να δημιουργηθεί μητρώο αιτήσεων (στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ή στο Υπουργείο Οικονομικών) στο οποίο οι τράπεζες να καταχωρούν όλες τις αιτήσεις που δέχονται για χορήγηση με βάση το πρόγραμμα. Το εν λόγω μητρώο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον (ex-post) για σκοπούς δειγματοληπτικών ελέγχων ώστε να διαφανεί ότι οι αιτήσεις έτυχαν δίκαιης και αντικειμενικής αξιολόγησης/διαχείρισης. Ο έλεγχος αυτός να διεξαχθεί από ελεγκτές μέλη του ΣΕΛΚ και το σχετικό κόστος να καλυφθεί από το κράτος.

Β/ Εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Αναφορικά με νέα δάνεια με βάση το καλοδεχούμενο σχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί η προϋπόθεση για μείωση του κύκλου εργασιών κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο σημείο, για τους ίδιους λόγους που εξηγήθηκαν.

Γ/ Πληρωμή Φόρων και Εισφορών σε δόσεις

Γίνεται εισήγηση να δοθεί η ευχέρεια για καταβολή φόρων και εισφορών που αφορούν έτη μέχρι και το 2019 σε δόσεις μέχρι και 18 μήνες, όπως για παράδειγμα: Φόρος Εισοδήματος, Εισφορά για την Άμυνα, Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών, Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Πέραν τούτου, γίνεται εισήγηση για μη επιβολή τόκου/προστίμου στα εκάστοτε υπόλοιπα, νοουμένου ότι το σύνολο του φόρου/εισφοράς εξοφληθεί εντός του χρονικού ορίου. 

Δ/ Εξασφάλιση δανείων και κονδυλίων από την Ευρώπη

Μετά από την πολύ πρόσφατη από το κράτος άντληση κεφαλαίων ύψους 1,75 δις ευρώ και τον επιπρόσθετο δανεισμό ύψους 1,25 δις ευρώ από την κυπριακή αγορά, να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια εκμετάλλευσης επιπρόσθετων κεφαλαίων από ευρωπαϊκές πηγές και προγράμματα. 

Ε/ Κρατικά Έργα

Όλα τα κρατικά έργα συμπεριλαμβανομένων αγορών προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία έχουν ξεκινήσει αλλά και αυτά τα οποία έχουν προϋπολογισθεί, να προχωρήσουν τάχιστα προς ολοκλήρωση/υλοποίηση. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και να προστεθούν και άλλα, ίσως μικρότερης αξίας έργα όπως για παράδειγμα τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, θερμομονώσεων σε σχολεία, κλπ., που να στοχεύουν στη στήριξη των τομέων που υποφέρουν και που πιθανόν να βρίσκονται στα σχέδια ολικής/μερικής αναστολής εργασιών. Επιπρόσθετα οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην εξέταση και έγκριση/αδειοδότηση έργων-επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και κυρίως αυτών που έχουν εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση τους/ή και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

ΣΤ/ Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ)

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Να προχωρήσει τάχιστα η αξιολόγηση των εκκρεμουσών αιτήσεων, με αυστηρή εφαρμογή των προνοιών και δικλίδων ασφάλειας, ώστε να ελευθερωθούν κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικονομία. 

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

Μεσοπρόθεσμα Μέτρα

Ασχέτως της περιόδου διάρκειας της κρίσης και της εφαρμογής των μέτρων προς αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η επόμενη μέρα θα βρει την κυπριακή οικονομία να βρίσκεται στον αναπνευστήρα και τα δημόσια οικονομικά σε άσχημη κατάσταση.

Α/ Ευρύτερος δημόσιος τομέας 

-Δημόσια οικονομικά

Η οικονομία και τα δημόσια οικονομικά σίγουρα θα υποχωρήσουν με τις αυτονόητες συνέπειες όπως:

 • περιορισμός της δυνατότητας του κράτους να δαπανήσει ικανοποιητικά ποσά για ανάκαμψη ή/και στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για έργα, αγορές και δράσεις που θα υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα, 
 • πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας (κόστος εξωτερικού δανεισμού, μείωση ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών). 

-Απλοποίηση της λειτουργίας του κράτους 

Η κάθε κρίση αποτελεί και ευκαιρία για νέα αρχή και επομένως θα πρέπει να θέσουμε την ανάγκη για απλοποίηση της λειτουργίας του κράτους σε ότι έχει να κάνει με την επιχειρηματική δραστηριότητα (ενοποίηση/κατάργηση/εκσυγχρονισμό νομοθεσιών/διαδικασιών). Αυτό θα οδηγήσει στη γρήγορη αδειοδότηση έργων/επενδύσεων που σήμερα καθυστερούν για 2 ή/και περισσότερα χρόνια. Οι εκκρεμούσες αδειοδοτήσεις θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα.

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα πρέπει να θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και οι συναλλαγές.

Υπάρχουν αμέτρητες διαδικασίες σε κάθε υπηρεσία, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται άμεσα με τις επιχειρήσεις και τον πολίτη, που μπορούν να μηχανογραφηθούν και να γίνονται διαδικτυακά, τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους ίδιους τους κρατικούς λειτουργούς. Τα επιτυχή παραδείγματα των τελευταίων εβδομάδων (π.χ. αιτήσεις για τα διάφορα μέτρα που αποφασίστηκαν, η πλατφόρμα για sms, κλπ.) αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει ανάγκη / θέληση, όλα μπορούν να γίνουν τάχιστα και αποτελεσματικά. 

Με τη στενή παρακολούθηση από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, μπορούν να δοθούν αυστηρές βασικές κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. ορισμός βασικών πεδίων βάσεων δεδομένων, γλώσσα προγραμματισμού, κανόνες ασφάλειας συστημάτων και πληροφοριών κλπ.) και κατάλληλα καταρτισμένες ομάδες από τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβουν η κάθε μια ένα ή περισσότερα μικρά έργα μηχανογράφησης/ ψηφιοποίησης διαδικασιών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αυτή η μαζική και παράλληλη ανάπτυξη με τη μορφή του κατεπείγοντος θα επιταχύνει δραματικά τη γενικότερη ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, θα μειώσει την ανάγκη για επίσκεψη του πολίτη επιτόπου, θα δημιουργήσει διαφάνεια αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια διαδικασία (π.χ. αίτηση) και θα δώσει ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής και των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Νοείται ότι τα έργα θα υπάγονται στη σφαίρα εποπτείας από το Υφυπουργείο και θα τηρούνται κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη, έλεγχο και ασφάλεια των συστημάτων.

Ο στόχος πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο και σταδιακή απαίτηση για χρήση του τόσο από τους πολίτες όσο και από το ίδιο το Κράτος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που θα μπορούσαν να εκσυγχρονιστούν.

Β/ Ιδιωτικός Τομέας - Επιχειρήσεις 

Πέραν της ανάγκης ρευστότητας και συγκράτησης του κόστους λειτουργίας τους για την οποία έχουμε εισηγηθεί τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας για γρήγορη ανάκαμψη και αποφυγή χρεοκοπίας. 

-Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης 

Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για όλους τους τομείς που έχουν υποστεί αρνητικές επιπτώσεις και ειδικά για τους τομείς που έχουν πληγεί τα μέγιστα. Συγκεκριμένα, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο επιθετικής προβολής της Κύπρου και προσέλκυση τουριστών για μείωση της ζημιάς που θα έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις για το 2020. Κρίσιμο σημείο είναι η επαναλειτουργία των αεροδρομίων και των λιμανιών για τουριστικούς σκοπούς, καθώς και τι έλεγχοι θα απαιτούνται κατά την είσοδο τουριστών στη Χώρα επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι εταιρείες αερομεταφορών.

Στα σχέδια δράσης χρειάζεται να περιληφθούν κίνητρα για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της παραγωγής, καινοτόμων επιχειρήσεων και τεχνολογικών εφαρμογών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την ανάγκη υποβοήθησης ξένων επενδυτών για συμμετοχή τους σε έργα / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Ο CIPA μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Παράλληλα, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ευρύτερα σε θέματα πράσινης οικονομίας χρειάζεται να αδειοδοτούνται γρήγορα. Υπενθυμίζουμε ότι με επιστολή της ημερομηνίας 9 Απριλίου 2020 η ΟΕΒ απέστειλε εισηγήσεις για μέτρα που αφορούν τη βιομηχανία.

Αντίστοιχα το Υπουργείο Εμπορίου μέσω των εμπορικών συμβούλων στο εξωτερικό θα πρέπει να προβάλει τα κυπριακά προϊόντα/υπηρεσίες με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βοηθηθούν οι εξαγωγές μας. Στην εκστρατεία αυτή θα μπορούσε να επιστρατευθούν και οι διπλωματικές μας αποστολές στο εξωτερικό (αξιοποιώντας το πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας). Στο αρχικό στάδιο γίνεται εισήγηση για καμπάνιες μέσω διαδικτύου, όπως έγινε πρόσφατα από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Επίσης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και, φυσικά, με τον ιδιωτικό τομέα, να κωδικοποιηθούν τα μέτρα που θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις τόσο για πρόληψη, όσο και για άμεση αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη αναστολής εργασιών μιας επιχείρησης. 

-Ειδικά Κίνητρα / Φοροαπαλλαγές

 • Τα ποσά που παίρνουν οι μισθωτοί και οι αυτοεργοδοτούμενοι μέσω των ειδικών Σχεδίων που ετοίμασε η κυβέρνηση, να μην θεωρούνται φορολογητέα.
 • Παροχή έκπτωσης στα άτομα/επιχειρήσεις που θα προβαίνουν στη έγκαιρη πληρωμή (σταδιακή/άμεση) των οφειλών/φορολογικών τους υποχρεώσεων.
 • Απάλειψη του Φόρου Χαρτοσήμων και του Επαγγελματικού Φόρου (δήμοι).
 • Απαλλαγή από τη φορολόγηση μέρους των εισοδημάτων που προέρχονται από εξαγωγική δραστηριότητα, ή/και για νέες αγορές ως κίνητρο για εξωστρεφή δραστηριότητα.
 • Παραχώρηση περιόδου μη φορολόγησης για νέες επενδύσεις (tax holidays).
 • Κρατικές εγγυήσεις για στήριξη των εξαγωγών.
 • Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα εκείνες που παρέχουν εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, αθλητικό τουρισμό, όταν επενδύουν σε πάγια, ώστε να υποβοηθηθούν αυτοί οι τομείς να αναπτυχθούν περαιτέρω. Μπορεί να είναι μέχρι το τέλος του 2021.
 • Δημιουργία επενδυτικού ταμείου το οποίο να χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και καινοτόμων. Η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund) στη μορφή Regulated Alternative Investment Fund και η ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών θεμάτων επείγει.
 • Απάλειψη επιβολής ΦΠΑ για όλα τα ακίνητα που θα αγοραστούν (πωλητήρια κατατεθειμένα στο κτηματολόγιο) και εξοφληθούν μέχρι π.χ. το τέλος Ιουλίου 2021.
 • Κατάργηση Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από μελλοντική πώληση για ακίνητα που θα αγοραστούν και τα πωλητήρια θα κατατεθούν στο κτηματολόγιο μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2021.
 • Δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση ή χρήση με σύμβαση.
 • Απαλλαγή από ΦΠΑ για αγορά ειδών από φορείς/άτομα, τα οποία θα δοθούν ως εισφορές προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για να χρησιμοποιηθούν ενάντια στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.
 • Μείωση ή πάγωμα οφειλών αναφορικά με λιμενικά τέλη για θαλάσσιες υπηρεσίες (π.χ. πλοήγηση, ρυμούλκηση, αγκυροβόλιο) για την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα αυτό συνάδει με την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς διαχείρισης ή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν ευελιξία όσο αφορά την επιβολή τελών λιμενικής υποδομής. 
 • Απαλλαγή από το ΦΠΑ των εισαγωγών πρώτων υλών μέχρι το τέλος του 2020.
 • Αναστολή εκποιήσεων ακινήτων από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για ακόμα τρεις μήνες και με επανεξέταση για πιθανή επέκταση της μέχρι το τέλος του 2020 ως μια προσπάθεια παροχής βοήθειας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο αυτό. 
 • Κίνητρα για αγορά πρώτης κατοικίας για νεαρά ζευγάρια. Παροχή κρατικών εγγυήσεων προς τις εμπορικές τράπεζες ισοδύναμη με το 15% της αξίας ακινήτου ούτως ώστε η τράπεζα να δανείζει επιπρόσθετο 15% και η ιδία συνεισφορά του αγοραστή να μειώνεται στο 5% (Help to buy Scheme, δείτε το πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου).

-Προσέλκυση Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) / Συνταξιοδοτικών Ταμείων που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση

Η λειτουργία των διασυνοριακών ταμείων αποτελεί αναντίλεκτα ένα από τους πιο υποσχόμενους τομείς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στη Κυπριακή οικονομία ο οποίος δίνει την δυνατότητα προσέλκυσης σημαντικών κεφαλαίων από αξιόπιστους οργανισμούς του εξωτερικού.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την προώθηση προς ψήφιση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2020 ο οποίος εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Eνδεχόμενη εγκαθίδρυση καινούργιων ΙΕΣΠ στη χώρα θα αποφέρει οφέλη και πάλι για την οικονομία όπως θέσεις εργασίας, φορολογικά εισοδήματα και άλλα εισοδήματα στην εποπτική αρχή και σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν τέτοια ΙΕΣΠ, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ.

Θεωρούμε ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή το ρόλο της Εποπτικής Αρχής θα μπορούσε να τον επιτελέσει αποτελεσματικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία λειτουργεί και έχει σχετική τεχνογνωσία με τη διαχείριση ταμείων.

-Προσέλκυση και Ενθάρρυνση Επενδύσεων

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ευρύτερα η ενθάρρυνση επενδυτικής δραστηριότητας είναι ύψιστης σημασίας για την απασχόληση και την άμεση και έμμεση δραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, ο CIPA θα πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά ώστε να εμπλουτίσει το πρόγραμμα προβολής του δίδοντας έτσι έμφαση σε σχεδιασμό και υλοποίηση συντονισμένης και καλά προετοιμασμένης εκστρατείας προσέλκυσης επενδυτών με προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα δώσουν θέσεις εργασίας και με τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό θα φέρνουν στη χώρα πρόσθετα κεφάλαια / έσοδα. Είναι η ευκαιρία να ενεργήσουμε «έξω από το κουτί», για να προσδώσουμε στη χώρα ένα ξεχωριστό brand που να τη διαφοροποιεί από άλλες χώρες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Ιατρικό προορισμό (εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα)
 • Εκπαιδευτικό προορισμό
 • Αθλητικό τουρισμό
 • Προορισμό για συνταξιούχους από άλλες βορειότερες χώρες (πχ, καταλύματα, ιατρική περίθαλψη, σίτιση, φιλοξενία, κτλ)
 • Ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά πάρκα
 • Προορισμό για διεθνή επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας
 • Κέντρο επιχειρηματικής και ερευνητικής δράσης για την Μέση ανατολή, Βόρειο Αφρική και Μεσόγειο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Γ/ Συντονισμός – Παρακολούθηση

Επαναδραστηριοποίηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής ή δημιουργία μιας νέας ad hoc Επιτροπής υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εμπορίου, Εργασίας, Εξωτερικών, υφυπουργών Τουρισμού και Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας, ΟΕΒ, CIPA, ΚΕΒΕ, ΣΕΛΚ, ΓΔ ΕΠΣΑ, με κύριο στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των οποιωνδήποτε δράσεων αποφασιστούν καθώς και υποβολή εισηγήσεων για βελτιστοποίηση τους όπου κρίνεται αναγκαίο.

 
9688
Thumbnail

Σε νέα εποχή εισέρχεται η βιομηχανία των κέντρων αναψυχής στην Πάφο. Από τη μια η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του κορωνοϊού και από την άλλη τα πολλά και επί σειρά ετών άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής στην επαρχία, οδηγούν τους επαγγελματίες του κλάδου στη μαζική ένταξή τους στους κόλπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, με στόχο την άμεση και αποφασιστική προώθηση στα κέντρα λήψεως αποφάσεω, όλων των κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

ad1mobile

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατόπιν αιτήματος μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών, βρέθηκε στην Πάφο ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. Φάνος Λεβέντης, για επαφές με αριθμό επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και για την ανάγκη ανάληψης δράσης το συντομότερο δυνατό.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική συνάντηση σε εστιατόριο στη Χλώρακα, όπου στην παρουσία αριθμού επιχειρηματιών της βιομηχανίας, αποφασίστηκε το επόμενο βήμα για παμπάφια σύσκεψη των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής, με στόχο την οργανωμένη και μαζική ένταξή τους στους κόλπους του ΠΑΣΙΚΑ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ εδώ και καιρό βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του πολλοί ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής από την Πάφο, ακριβώς γιατί έχει διαφανεί ότι απαιτείται μεγάλη και συλλογική προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν προς επίλυση τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής. 

Ο ΠΑΣΙΚΑ, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενδιαφέρεται διαχρονικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Παφίτες συνάδελφοί τους και γνωρίζει ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην επαρχία. 

Είναι ,συνέχισε ο κ. Λεβέντης,  γι’ αυτό ακριβώς που το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ιδιοκτήτες για την ένταξή τους στους κόλπους της συντεχνίας τους , δημιουργεί το κλίμα εκείνο που απαιτείται για τη δυναμική προώθηση των προβλημάτων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Εξάλλου σε σύντομη ομιλία του ο  Κώστας Αζίνας, εκ μέρους των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής της Πάφου,  υπογράμμισε ότι αυτό που προέχει τώρα, είναι τα λόγια να μεταφραστούν σε πράξη και κάλεσε τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής της Πάφου να δώσουν μαζικά το παρών τους στην παμπάφια σύσκεψη. 

Έφτασε η ώρα συνέχισε, “ να κάνουμε αυτό που πρέπει ως επαγγελματίες του κλάδου και να διεκδικήσουμε με μια φωνή την επίλυση των προβλημάτων που απειλούν τις επιχειρήσεις μας”.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Κι’ αυτό θα γίνει πρόσθεσε, “μόνο αν εμείς οι ίδιοι αποφασίσουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα εκεί και όπου πρέπει”.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ορίστηκε προσωρινά τριμελής επιτροπή, που ανέλαβε τη διοργάνωση της παμπάφιας σύσκεψης, την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων, καθώς και την ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω του Τύπου.

ad2mobile

Η παμπάφια σύσκεψη ορίστηκε για την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στο κέντρο δεξιώσεων «Πενταράς» που βρίσκεται επί του παραλιακού δρόμου Πάφου - Χλώρακας και σε αυτή καλούνται να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες του κλάδου, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/Κική Περικλέους) 
 

article 1