Γεμίζει η παλιά Λευκωσία με φοιτητές-Εστίες 300 δωματίων για αρχή

Σε διαδικασία αξιολόγησης οι αιτήσεις - Τι γίνεται με το Σχέδιο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας

Αρκετά ικανοποιητικό κρίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών το ενδιαφέρον που επέδειξαν ιδιώτες και εταιρείες για δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών/φοιτητικών δωματίων στην εντός των τειχών Λευκωσία, εκμεταλλευόμενοι την 1η Πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για δημιουργία φοιτητικών εστιών/δωματίων στην παλιά πόλη. 

Η 1η Πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών έκλεισε τον περασμένο Οκτώβριο και όπως πληροφορείται η Brief, κατατέθηκαν 30 σχεδιαστικές προτάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Συνολικά οι 30 αυτές προτάσεις αυτές αφορούν 300 περίπου φοιτητικά δωμάτια. Είναι γνωστό μέσα και από διάφορες δημόσιες δηλώσεις, ότι ενδιαφέρον για δημιουργία φοιτητικών εστιών στην περιοχή, επέδειξε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης. 

Το Σχέδιο θα προκηρυχθεί εκ νέου τροποποιημένο και βελτιωμένο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Αξιολογούνται κάποια θέματα που προέκυψαν κατά την 1η Πρόσκληση και θα γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις στη νέα προκήρυξη του Σχεδίου.  Οι τροποποιήσεις θα αφορούν κυρίως διευκρινίσεις και επεξηγήσεις με σκοπό τη διαχείριση ερωτημάτων και επιμέρους θεμάτων. 

Όσοι κατέθεσαν σχεδιαστικές προτάσεις, αυτή την περίοδο περνούν από τις διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Τονίζεται ότι οι αιτήσεις αφορούν κυρίως αποκατάσταση και διαμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων στην εντός των τειχών Λευκωσία.  

Διαδικασία αδειοδότησης

 1. Κατάθεση και έγκριση Προσχεδίων
 2. Κατάθεση Αίτησης και Έγκριση Πολεοδομικής Άδειας
 3. Κατάθεση Αίτησης και Έγκριση Οικοδομικής Άδειας
 4. Κατάθεση Αίτησης για Ένταξη στο Σχέδιο Χορηγιών

Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται κατά περιόδους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026. 

Λεπτομέρειες για το Σχέδιο

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, είναι η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση φοιτητών και άλλων συναφών επενδύσεων, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και η συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησης τους, ή/και της αξιοποίησης κενών τεμαχίων, καθώς και η παροχή επιλογών στέγασης σε φοιτητές με λογικό και ελεγχόμενο κόστος.

Στοιχεία για τη χορηγία

 • 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου 
 • 50% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για ανέγερση νέου κτηρίου 
 • Ελάχιστη επένδυση (επιλέξιμη δαπάνη): €140.000 
 • Μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο: €2.000.000

Ποσά χορηγίας ανά κτήριο

Ως μέγιστο κόστος για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου θεωρείται το ακόλουθο: 

 • Μέγιστο κόστος ανακαίνισης για υφιστάμενες διατηρητέες οικοδομές και αρχαία μνημεία υπολογίζεται στα €1400/τ.μ. 
 • Μέγιστο κόστος ανακαίνισης για υφιστάμενες οικοδομές υπολογίζεται στα €1000/τ.μ. 
 • Μέγιστο κόστος ανέγερσης για νέες οικοδομές υπολογίζεται στα €1200/τ.μ

Οι αιτητές με την υπογραφή των συμβολαίων θα δεσμεύονται από το σχέδιο ότι θα ενοικιάζουν τα δωμάτια σε φοιτητές για περίοδο 60 μηνών μέσα σε 8 χρονιά. Στα πλαίσια πάντως της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκαν τα μηνιαία ενοίκια για το κάθε φοιτητικό δωμάτιο που θα δημιουργηθεί και θα επιχορηγηθεί. Κατά την περίοδο αυτή θα διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, είτε επιτόπιοι είτε με την επισύναψη των αντίστοιχων δικαιολογητικών (ενοικιαστήριο έγγραφο, εγγραφή του φοιτητή σε σχολή εκπαίδευσης, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων του Συμβολαίου.

Αφού συμπληρωθούν οι 60 μήνες, θα μπορούν να αξιοποιούν τα δωμάτια και για άλλες χρήσεις όπως για παράδειγμα για ενοικίαση σε μη φοιτητές. 

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα έχει ως κύρια πηγή χρηματοδότησης τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 15 εκατ. Ευρώ.

Αρχιτεκτονική Σχολή στη Φανερωμένη

Θυμίζουμε ότι στα πλαίσια των προσπαθειών της κυβέρνησης για αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας αποφασίστηκε να στεγαστεί το Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο  κτήριο της Φανερωμένης (πρώην παρθεναγωγείο). Ήδη εγκρίθηκε ποσό €6,9 εκατ., για ανακαίνιση του κτηρίου και το κόστος θα καλυφθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εκταμιευθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα ΕΔΩ

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Όσον αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας για την εντός των τειχών Λευκωσία, υπήρξε γενικά ενδιαφέρον από ιδιώτες και εταιρείες κατά την 1η πρόσκληση που επίσης ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, αλλά δεν υπογράφτηκε ακόμα κάποια σύμβαση. 
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τον εν λόγω Σχέδιο είναι σε εξέλιξη. 

Όπως και για το Σχέδιο για φοιτητικές εστίες/δωμάτια έτσι και για το Σχέδιο Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία της 1ης Πρόσκλησης και θα γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις ενόψει και της 2ης Πρόσκλησης με στόχο την προσέλκυση ακόμα περισσότερων ενδιαφερομένων. Η 2η Πρόσκληση του Σχεδίου αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Οι χορηγίες

 • Επιχορήγηση: 60% επιλέξιμων δαπανών 
 • Ανώτατο όριο Οικονομικής Βοήθειας: €80.000 ανά έργο (μέγιστο κόστος ανακαίνισης: διατηρητέες οικοδομές/ αρχαία μνημεία: €1400/τ.μ., άλλες υφιστάμενες οικοδομές: €1000/τ.μ.)

Επιθυμητες χρήσεις

Επιθυμητές χρήσεις: οι χρήσεις προτεραιότητας όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας

Τέτοια παραδείγματα είναι: υπηρεσίες, επαγγελματικά γραφεία, πολιτιστικά κέντρα/ χώροι, επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων, λιανικό εμπόριο, ήπιες χρήσεις αναψυχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως στη νεολαία και στους φοιτητές, αλλά δεν υφίστανται ως πλειονότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. καφέ, εστιατόρια κ.λπ.) στη καθορισθείσα περιοχή. 

Τέτοια παραδείγματα είναι: κέντρα καινοτομίας, επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων, βιβλιοπωλεία/ copy centers, γυμναστήρια/ studios, νηπιαγωγεία, φαρμακεία, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, υπηρεσίες ταχυμεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, φρουταρίες/ μικρά σουπερμαρκετ, κομμωτήρια/ beauty salons/ barber shops

Επιχειρήσεις Δημιουργικών Επαγγελμάτων: αρχιτεκτονική, αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, καλλιτεχνήματα, οπτικοακουστικά προϊόντα, υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, σχέδιο, φεστιβάλ, μουσική, λογοτεχνία, βιβλία και εκδόσεις, ραδιόφωνο και εικαστικές τέχνες

Διαδικασία αδειοδότησης

 • Πολεοδομική Άδεια: Κατάθεση, εξέταση Πολεοδομικής Αίτησης, χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας, και καταβολή δικαιωμάτων: Δήμος Λευκωσίας
 • Άδεια Οικοδομής:  Με την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας, ο αιτητής προχωρά στην κατάθεση Αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής για την εν λόγω ανάπτυξη. Κατάθεση, εξέταση, χορήγηση Άδειας Οικοδομής, και καταβολή δικαιωμάτων: Δήμος Λευκωσίας
 • Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Χορηγιών: Με την έκδοση και της Άδειας Οικοδομής, ο αιτητής προχωρά στην κατάθεση Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Χορηγιών. Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ τα οποία θα δίνονται μέσω Προσκλήσεων για αιτήσεις για το εν λόγω Σχέδιο σε περίοδο 5 ετών (2022-2026), €2 εκατ. ανά έτος.

Σύντομα η προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας στην παλιά Λευκωσία

Θυμίζουμε ότι όπως έγραψε πριν από λίγες μέρες η Brief, το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας το οποίο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών περιοχή της Λευκωσίας στη βάση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων. 

Το συγκεκριμένο Σχέδιο για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, θα καλύπτει αποκλειστικά οδούς μέσα στην εντός των τειχών περιοχή της Λευκωσίας. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι καλύπτονταν από το στεγαστικό σχέδιο για ακριτικές περιοχές, αλλά τώρα θα συμπεριληφθούν σε αυτό το νέο σχέδιο. 

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο Απόκτησης Ιδιόκτητης Κατοικίας.

Σωτήρης Νικηφόρου

Σωτήρης Νικηφόρου
 
24983