Κεντρική: Μειώθηκαν κατά €184 εκατ. οι καταθέσεις τον Ιούλιο

Τα Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα (26/8) τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2022.

>>>Δείτε ακόμη: 346 νηπιαγωγεία θέλουν να μπουν στο Σχέδιο Επιδότησης

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €183,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €352,5 εκ. τον Ιούνιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,3%, σε σύγκριση με 1,7% τον Ιούνιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2022 έφθασε στα €51,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €162,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €109,9 εκ. τον Ιούνιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,9% τον Ιούνιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2022 έφθασε στα €28,6 δισ.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση της ΚΤΚ.

 
24959