ΚΤΚ: Στο 9,40% το επιτόκιο αναφοράς για σκοπούς τοκογλυφίας

Σε περίπτωση υπέρβασης προνοείται ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000

Στο 9,4% καθόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) το επιτόκιο αναφοράς για σκοπούς του άρθρου 314Α (τοκογλυφία) του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου.

Βάσει του άρθρου 314Α του Περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει, χρεώνει, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

>>> Διαβάστε επίσης: Σε υψηλό 9 και πλέον ετών οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα <<<

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «επιτόκιο αναφοράς» αναφέρεται στον μέσο όρο των ετήσιων επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε εξόδων χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα για καταναλωτικά δάνεια, αυξανόμενο κατά το ήμισυ, με ελάχιστη αύξηση πέντε ποσοστιαίες μονάδες και μέγιστη αύξηση μέχρι δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται ανά τριμηνία από την ΚΤΚ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(ΚΥΠΕ)

 
24612