Σε υψηλό 9 και πλέον ετών οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα

Σε χαμηλό 5 μηνών τα δάνεια - Αναλυτικά στοιχεία από Κεντρική Τράπεζα

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα και πλέον ετών ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2022 οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, ενώ σε χαμηλό πέντε μηνών διαμορφώθηκαν τα δάνεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €148,0 εκατομμύρια, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €173,7 εκ. τον Αύγουστο του 2022.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,6%, σε σύγκριση με 0,4% τον Αύγουστο του 2022, ενώ το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2022 έφθασε στα €51,8 δισεκατομμύρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2013.

>>> Διαβάστε επίσης: ΚΤΚ: Προς διάθεση 5.000 τεμάχια κερμάτων κοπής 2022 <<<

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καταθέσεις των νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στα €26,36 δισ., που είναι το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2013, ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα €10,34 δισ., στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2012.

Δάνεια

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €110,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €100,0 εκ. τον Αύγουστο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,4%, σε σύγκριση με 1,9% τον Αύγουστο 2022.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο του 2022 έφθασε στα €28,3 δισ., επίπεδο που είναι το χαμηλότερο από τον περασμένο Απρίλιο.

Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά (κατοίκων εσωτερικού) ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στα €11,51 δισ., εκ των οποίων τα €8,65 δισ. αφορούν οικιστικά δάνεια, τα €1,34 δισ. καταναλωτικά δάνεια και €1,51 δισ. λοιπά δάνεια, ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις ανήλθαν συνολικά στα €10,51 δισ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σημειώνει ότι τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 έχουν αναθεωρηθεί συνεπεία του ετήσιου ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΝΧΙ για το 2021.

(ΚΥΠΕ)

 
24567