Πέραν των 33.000 οι αιτήσεις για απόσυρση παλαιού οχήματος

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ποιο είναι το βασικό κριτήριο για την κρατική χορηγία ύψους €2.000

Αυξημένο ενδιαφέρον για απόσυρση παλαιού οχήματος και αγοράς καινούργιου, με κρατική επιδότηση, εκδηλώνουν οι πολίτες, γεγονός πως ικανοποιεί πλήρως τόσο την Κυβέρνηση όσο και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Brief από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 33.423 αιτήσεις, αριθμός σχεδόν 30πλάσιος από τον στόχο του Σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη και κλείνει το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Μαρτίου.

Μάλιστα, με βάση τον ρυθμό υποβολής αιτήσεων από πλευράς πολιτών, αναμένεται πως ο τελικός αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει τις 40.000.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Υπενθυμίζεται πως, στόχος του ενός σκέλους του Σχεδίου που προκηρύχθηκε τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Φεβρουαρίου, είναι η απόσυρση 1.250 οχημάτων ηλικίας άνω των 15 ετών και αντικατάστασής τους με καινούργια οχήματα χαμηλών ρύπων, με κίνητρο χορηγία από το κράτος ύψους 2.000 ευρώ.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, παρότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο στόχος, εντούτοις, το Σχέδιο παραμένει ενεργό, αφού κατά την εξέταση των αιτήσεων το βασικό κριτήριο επιλογής για τους 1.250 που θα λάβουν την χορηγία θα είναι η ηλικία του οχήματός προς απόσυρση και όχι το πότε υποβλήθηκε η αίτηση από τους ιδιοκτήτες τους.

Εν αναμονή παράτασης για αγορά ηλεκτρικού οχήματος
Σε ό,τι αφορά το δεύτερος σκέλος του Σχεδίου που προκήρυξε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αυτό της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος, αυτό ουσιαστικά έχει κλείσει τυπικά από το μεσημέρι της 4ης Φεβρουαρίου, ένεκα του γεγονότος πως έχει καλυφθεί ο στόχος που είχε τεθεί, δηλαδή της επιχορήγησης αγοράς 100 ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρότι, όμως, το σκέλος αυτό του Σχεδίου έχει κλείσει, εντούτοις, οι πολίτες συνεχίζουν να υποβάλλουν αιτήσεις, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να φθάσει σήμερα τις 987.

Ένεκα, δε, του αυξημένου ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, ετοιμάζουν κοινή πρόταση για την επέκταση του σχεδίου απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων και την αγορά καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς και για θέματα υποδομών και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η εν λόγω πρόταση αναμένεται να κατατεθεί σε επερχόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως, το σκέλος που αφορά την αγορά ηλεκτρικού οχήματος προνοεί ότι, πολίτες που επιθυμούν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα μπορούν να το πράξουν με κρατική χορηγία ύψους 5.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που επιλέξουν ταυτόχρονα να αποσύρουν παλαιό τους όχημα, τότε η χορηγία αυξάνεται στις 7.000 ευρώ.

Τα κριτήρια
Υπενθυμίζεται, τέλος, πως τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται μία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει:
(i) 
να είναι φυσικό πρόσωπο,
(ii) κατά την ημερομηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α).

(β) Το όχημα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει:
(i) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή:

  • Κατηγορία Μ1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς.
  • Κατηγορία Ν1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα μικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,

(ii) να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(iii) να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

(iv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, και

(v) να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο.

 

Μάριος Αδάμου
 
11200
Thumbnail