Προς υπερψήφιση ο προϋπολογισμός / Οι ψήφοι υπέρ και κατά

Η ανακοίνωση της Αλληλεγγύης δείχνει πως θα περάσει ο προϋπολογισμός / Τι θα ψηφίσει κάθε κόμμα

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση θα τεθεί σήμερα το απόγευμα (21/1) ο νέος προϋπολογισμός

Σε σχέση με την υπερψήφιση ή την καταψήφιση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2021, όλα δείχνουν πως αυτός θα "περάσει", αφού μετά το «ναι» της ΕΔΕΚ, και η Αλληλεγγυή, με ανακοίνωση της το μεσημέρι της Πέμπτης (21/1), έδωσε το δικό της «ναι» στον προϋπολογισμό. 

>>> Προϋπολογισμός: Όλες οι τροπολογίες που θέλουν τα κόμματα (Pdf) <<<

Έτσι με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται πως θα υπερψηφιστεί με 29 ψήφους υπέρ από ΔΗΣΥ (18), ΕΔΕΚ (3), Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (3), ΕΛΑΜ (2) Κίνημα Αλληλεγγύη (2), Συμμαχία Πολιτών (1) και 26 ψήφους κατά από ΑΚΕΛ (16), ΔΗΚΟ (7), Κίνημα Οικολόγων (2) και Άννα Θεολόγου.

Τι προβλέπει ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός
Σε ό,τι αφορά τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, πάντως, αξίζει να αναφερθεί πως αυτός προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής, ύψους €7,16 δις και είναι αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2020 (μη περιλαμβανομένων των τεσσάρων συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2020).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το 2021 έχουν ως εξής:

  • Οι δαπάνες προσωπικού αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €2,97 δις σε σχέση με €2,89 δις το 2020 (αύξηση 2,6%).
  • Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €899 εκατ. σε σχέση με €779 εκατ. το 2020 (αύξηση 15,4%)
  • Οι μεταβατικές πληρωμές αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €3,33 δις σε σχέση με €2,66 δις το 2020 (αύξηση 25%)
  • Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €759 εκατ. σε σχέση με €691 εκατ. το 2020 (αύξηση 9,8%)
  • Οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους αναμένεται να ανέλθουν στα €530 εκατ. σε σχέση με €520 εκατ. το 2020 (αύξηση 1,8%).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια ώρα, τα έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €6,48 δις, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.91 δις το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,5%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για το 2021 συγκριτικά με το 2020, έχουν ως ακολούθως:

  • Τα έσοδα από άμεσους φόρους αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €2,16 δις σε σχέση με €2,22 δις το 2020 (μείωση 2,8%)
  • Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αναμένεται πως θα ανέλθουν στα €2,94 δις σε σχέση με €2,71 δις το 2020 (αύξηση 8,5%)
  • Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται πως θα ανέλθουν στο €1,38 δις σε σχέση με €981 εκατ. το 2020 (αύξηση 40,2%).

Προς ψήφιση 35 τροπολογίες - Ποιες συγκεντρώνουν πλειοψηφία
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού θα τεθούν προς ψήφιση συνολικά 35 τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα, με κάποιες εξ αυτών να εξασφαλίζουν την απαραίτητη πλειοψηφία για έγκρισή τους. 

Ανάμεσα στις τροπολογίες που είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πλειοψηφία είναι η εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, εξαιρουμένων των δαπανών για το έργο ανάπτυξης του λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης. Την εν λόγω τροπολογία κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων.

Επιπρόσθετα, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και Οικολόγοι κατέθεσαν δύο τροπολογίες. Με την πρώτη γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το Υπουργείο Εσωτερικών για το μέρος που αφορά την αγορά υπηρεσιών από τρεις εξειδικευμένους διεθνείς οίκους για τη διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας για τους αιτούντες απόκτησης Κυπριακής Υπηκοότητας, στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ύψους €2.200.000 να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Με την δεύτερη τροπολογία γίνεται, επίσης, εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι δαπάνης €261.000.010 του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε αφότου δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά τη λειτουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης Κεφαλαίου, ύψους €5.000.000, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50% χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σημειώνεται πως, στόχος του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στη χρηματοδότηση των κυπριακών επιχειρήσεων, σε σχέση με χρηματοδοτικά προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, με τροπολογία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Κινήματος Οικολόγων γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για κατασκευή συγκεκριμένων δρόμων, οδικών αρτηριών και κόμβων σε Λευκωσία και Λεμεσό να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Αναλυτικά οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα κόμματα ΕΔΩ.

 
17472