Στεγαστικά Σχέδια: Αν κτίσεις εδώ θα πάρεις έως & €55.000 (ΛΙΣΤΑ)

Οι κοινότητες/περιοχές που καλύπτει το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια για αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου, εξήγγειλε σήμερα (17/2) ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.

Διαβάστε ακόμη:

Συγκεκριμένα εξήγγειλε:

  • Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών 
  • Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Σε ό,τι αφορά το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, αυτό καλύπτει συνολικά 258 κοινότητες/περιοχές.

Σημειώνεται πως, η οικονομική βοήθεια που θα παραχωρείται στους δικαιούχους θα ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. 

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης), το οποίο εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας, έχει ως εξής:

  • Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
  • Ζεύγος μέχρι €30.000
  • Νεαρό Ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι €45.000
  • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €35.000
  • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €50.000
  • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €55.000
  • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
  • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €15.000.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι περιοχές που καλύπτει το Σχέδιο
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, αυτό καλύπτει τις εξής περιοχές:

Α/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών:

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α - Ακριτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣααα

Σημείωση: Αναφέρεται ότι ακριτικές κοινότητες (4) που γειτνιάζουν με την Γραμμή Αντιπαράθεσης και εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων περιοχών περιλαμβάνονται στη Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β3 πιο κάτω(Πάνω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμμος, Μοσφίλι).

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩ.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥα

*Σημείωση: Σε περιπτώσεις οδών ή τμημάτων τους, εναπόκειται στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση και Τοπική Αρχή να προβούν σε σχετική συνεννόηση, όπου και αν προκύψει επιμέρους θέμα σε σχέση με επιλεξιμότητα συγκεκριμένων τεμαχίων.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

 

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β - Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ α

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ α

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ - Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες/περιοχές (για τις οποίες ισχύουν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥα