Τι συζητά σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής / Τι θα συζητήσει

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Πέντε νομοσχέδια, τα δύο εκ των οποίων είναι εναρμονιστικά, καθώς επίσης και 4 αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και 2 αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο, θα εξετάσει κατά τη σημερινή (15/2) συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συνέλθει στις 9 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια».

Σε ό,τι αφορά την νομοθετική εργασία, η Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του «περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2020», το οποίο αποσκοπεί στην θέσπιση νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο, η οποία να συνάδει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Επίσης, η Επιτροπή θα συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του «περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020», ο οποίος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κύπρου με την Οδηγία (ΕΕ)2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Ακολούθως στο μικροσκόπιο της Κ.Ε. Οικονομικών θα τεθούν προς συζήτηση «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», σκοπός των οποίων είναι η στήριξη των ενοικιαστών και η παροχή φορολογικής πίστωσης σε ιδιοκτήτες ακινήτων στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων με σκοπό την αναχαίτιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Αναλυτικά το τι προνοούν οι δύο νομοθεσίες ΕΔΩ.

Η νομοθετική εργασία της Επιτροπής θα κλείσει με την συζήτηση επί της αρχής για τον «περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2020 Νόμου του 2021», για επιπρόσθετες δαπάνες ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων
Πέραν της νομοθετικής εργασίας, η Επιτροπή Οικονομικών θα εξετάσει και 4 αιτήματα για αποδέσμευση διαφόρων κονδυλίων.

Το πρώτο αίτημα προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ζητά την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 373.500 ευρώ, εκ των οποίων:

 • ποσό 37.800 ευρώ αφορά την αντιμισθία ενός συνεργάτη για την επεξεργασία νομικών κειμένων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες ζώνες καθώς και την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
 • ποσό 254.700 ευρώ αφορά τις απολαβές των Πρέσβεων της Κύπρου σε Αθήνα και Αγία Έδρα, περιλαμβανομένων των συνεισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, καθώς επίσης και του γενικού επιδόματος εξωτερικού.
 • Ποσό 81.000 ευρώ αφορά την καταβολή επιδόματος στους επίτιμους πρέξενους της Δημοκρατίας με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 42.421 ημερομηνίας 19.4.1995.

Το δεύτερο αίτημα προέρχεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο ζητά την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 61.870 ευρώ που αφορά την δαπάνη για την καταβολή των ετήσιων ενοικίων των Εμπορικών Κέντρων της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ το τρίτο αίτημα προέρχεται από την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά την αποδέσμευση ποσού 5.950 ευρώ για την αγορά εξωτερικού συνεργάτη για στήριξη των εργασιών του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2021.

Το τέταρτο αίτημα προέρχεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο ζητά την αποδέσμευση κονδυλίων συνολικού ύψους 1.612.199 ευρώ, εκ των οποίων:

 • Ποσό 1.045.774 ευρώ αφορά την αγορά διαφόρων υπηρεσιών
 • Ποσό 446.250 ευρώ αφορά την αγορά υπηρεσιών πέντε Διαχειριστών Έργων Πληροφορικής
 • Ποσό 120.175 ευρώ αφορά την κάλυψη της αντιμισθίας δύο αποσπασμένων Λειτουργών από το ΤΕΠΑΚ στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο
Κατά τη σημερινή (15/2) συνεδρία της, εξάλλου, η Κ.Ε. Οικονομικών θα εξετάσει και δύο αιτήματα για εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο, τα οποία υποβλήθηκαν από την Δικαστική Υπηρεσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, η Δικαστική Εξουσία ζητά την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης 4 κενών θέσεων:

 • 1 κενής θέσης Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου Δικαστηρίου [Θέση Προαγωγής και Μισθολογικής Κλίμακας Α11(ii)], η οποία παραμένει κενή από τις 15 Ιουνίου 2019, 
 • 1 κενής θέσης Πρωτοκολλητή Α [Θέση Προαγωγής και Μισθολογικής Κλίμακας Α11 (ii)], η οποία προέκυψε έπειτα από προαγωγή του προκατόχου της κατά την 15η Δεκεμβρίου 2020,
 • 1 κενής θέσης Πρώτου Δικαστικού Επιδότη [Κλίμακα Α10(i)], η οποία προέκυψε μετά από πρόωρη αφυπηρέτηση του προκατόχου της,
 • 1 κενής θέσης Ανώτερου Πρωτοκολλητή [Θέση Προαγωγής και Μισθολογικής Κλίμακας Α13(ii)], η οποία προέκυψε έπειτα από αφυπηρέτηση του προκατόχου της κατά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Από την πλευρά της, η Βουλή των Αντιπροσώπων ζητά την αποπαγοποίηση 8 θέσεων:

 • 4 θέσεων Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Α [Θέση Προαγωγής, Κλίμακα Α11 (ii)]
 • 1 θέσης Πρώτου Στενογράφου Βουλής [Θέση Προαγωγής, Κλίμακα Α10(i)]
 • 1 θέσης Πρώτου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών [Θέση Προαγωγής, Κλίμακα Α14(ii)]
 • 1 θέσης Ανώτερου Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων [Θέση Προαγωγής, Κλίμακα Α13(ii)]
 • 1 θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων Α [Θέση Προαγωγής, Κλίμακα Α11(ii)]

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Λήψη τελικής απόφασης
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, Επιτροπή Οικονομικών θα τοποθετηθεί και λάβει τις τελικές της αποφάσεις για τους προϋπολογισμούς της Αρχής Λιμένων, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Επιτροπής Σιτηρών, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Επίσης, η Επιτροπή θα λάβει και την τελική της απόφαση αναφορικά με την πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, Ονούφριος Κουλλά και Ευθύμιος Δίπλαρος και τιτλοφορείται ως «ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020».

Αξίζει να αναφερθεί πως, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου» ώστε, να εξαιρεθούν από την επιβολή φόρου κατανάλωσης τα λιπαντικά λάδια ή άλλα λάδια που δεν διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως πρόσθετα στα καύσιμα κινητήρων ένεκα του ότι για τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν καθορίζονται επίπεδα φορολογίας στην οδηγία 2003/96/ΕΚ και συνεπώς επαφίεται στο κάθε κράτος μέλος εάν θα τα φορολογήσει καθώς και το ύψος της φορολόγησης.

Μάριος Αδάμου
 
23636