Στη Βουλή η ΑΗΚ για το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της

>>> Διαβάστε επίσης: Χ'' Γιάννης: Επενδύει δισ. ευρώ η ΑΗΚ – Θα χρειαστούν και άλλα <<<

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας τίθεται σήμερα (28/9) το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΑΗΚ, το οποίο αφορά τον προγραμματισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την δεκαετία και ο οποίος αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις κάθε χρονιάς. 

Αναφορικά με το ζήτημα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, μιλώντας στην Brief ανέφερε πως η ΑΗΚ θα παρουσιάσει στα μέλη της επιτροπής, αλλά και σε εκπροσώπους άλλων ομοσπονδιών, μεταξύ άλλων, το προκαταρτικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα πραγματοποιηθεί στα δίκτυα της Αρχής.

Αλλάζει όνομα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

Ανάμεσα σε άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής είναι και ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021 ο οποίος θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρία της στις 7 Οκτωβρίου 2021 και αφορά τη μετονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ώστε να αντικατοπτρίζει το σύνολο των ασκούμενων από το Τμήμα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Η ανάγκη αυτή– όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση - απορρέει από τη ψήφιση και έναρξη ισχύος του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2020, σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Αφερεγγυότητας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Επίσημου Παραλήπτη. Επιπρόσθετα, το παρόν νομοθέτημα αποσκοπεί στην καταγραφή στο νομοσχέδιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων το Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και των δύο διακριτών πλέον κλάδων αυτού, ήτοι του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ποια νομοσχέδια θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια

Η Επιτροπή επίσης κατά τη σημερινή της (28/9) συνεδρία θα καθορίσει ημερομηνίες για υποβολή 4 νομοσχεδίων στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τα 4 νομοσχέδια αφορούν: 

1/ Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020
2/ Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021.
3/ Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
4/ Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021.

 
325