ΠτΔ: Πάει στο Ανώτατο για τις 4 Συνεργάτιδες του

Με βάση το Άρθρο 139 του Συντάγματος - Επικαλείται σύγκρουση εξουσιών

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίαςκ. Γιώργος Σαββίδης, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καταχώρισε σήμερα (13/1) προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το Άρθρο 139 του Συντάγματος, με την οποία αμφισβητούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που επέφερε η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του περί Προϋπολογισμού του 2022, Νόμου του 2021, Ν. 56(ΙΙ)/2021.

>>> Τι αναφέρει το Άρθρο 139 του Συντάγματος που επικαλείται ο ΠτΔ <<<

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στο καθεστώς λήξης της θητείας των συνεργατών/συμβούλων της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της αμοιβής των συμβούλων/συνεργατών σε περίπτωση που αυτοί αποσπούνται από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου, ή εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου που απασχολείται στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η προσφυγή αναδεικνύει σύγκρουση αρμοδιοτήτων λόγω παραβίασης της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών η οποία απορρέει από το Σύνταγμα, παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου (Οδηγία 1999/70/ΕΚ) και αμφισβήτηση εξουσίας λόγω παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι και της ίσης μεταχείρισης. 

Να υπενθυμίσουμε πως το ζήτημα αφορά  τροπολογίες που πέρασαν κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού και αφορά την παύση των συνεργάτιδων του, ενώ σε προηγούμενες του δηλώσεις ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε αναφέρει πως δεν θα προχωρήσει αναπομπή αλλά θα προσφύγει στο Ανώτατο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θα υπογράψω τον προϋπολογισμό, αλλά δεν θα απεμπολήσω το δικαίωμα να προσφύγω στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το 139 για τη σύγκρουση που παρατηρήθηκε, παρατηρείται μέσα από τις αντισυνταγματικές και αυθαίρετες ενέργειες της Βουλής να παρεμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία. Το θέμα των συνεργάτιδων είναι θέμα του δικαστηρίου και συνεπώς δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε. Δηλαδή οι ίδιες να προσφύγουν και να διεκδικήσουν εκείνα που πρέπει να διεκδικήσουν. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω και με λύπη μου το λέω, είναι πως δεν μπορεί επιλεκτικά να γίνεται αναφορά σε συνεργάτες του Προέδρου όταν υπάρχουν προηγούμενα στην ίδια τη Βουλή και όχι για έναν, αλλά για οκτώ συγκεκριμένα υπαλλήλους. Δεν θέλω περαιτέρω να σχολιάσω, απλά απαιτείται μεγαλύτερη σεμνότητα στους νόμους όπως και στα δικαιώματα των εργαζομένων εκεί και όπου έχουν το δικαίωμα της κατοχύρωσης».

 

 
27124