Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ΓΕ με Ερευνητικές;/Απάντηση Σαββίδη

Τι απαντά στα περί σύγκρουσης συμφερόντων από τον διορισμό Ερευνητικών Επιτροπών ο Γενικός Εισαγγελέας

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, διόρισε σήμερα (22/12) Τριμελή ερευνητική επιτροπή για την υπόθεση του σφαγείου Cypra. Σε δηλώσεις του στη Νομική Υπηρεσία, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι επικεφαλής της επιτροπής διορίζεται ο τέως Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρης Πογιατζής.
 
Επίτροποι διορίζονται ο τέως αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης και η τέως Ανώτατη Επαρχιακή Δικαστής Λεμονιά Καουτζάνη.
 
«Η ερευνητική επιτροπή εντέλλεται να διεξάγει διαχρονικό έλεγχο για ενδελεχή εξέταση όλων των θεμάτων που θα διερευνήσει. Οι ακριβείς όροι εντολής της θα καθοριστούν σε σχετικό διάταγμα που θα δημοσιευτεί εντός των προσεχών ημερών, αφού διεκπεραιωθούν όλα τα διαδικαστικά θέματα», ανέφερε ο κ. Σαββίδης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Είπε πως η ερευνητική επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της ερευνητικής επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο. 

Στη δήλωσή του ο κ.  Σαββίδης επεσήμανε πως τις τελευταίες βδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας γεγονότα, ισχυρισμοί και καταγγελίες που αφορούν το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd. και τις διάφορες σχέσεις του με κρατικές αρχές και αξιωματούχους του κράτους και πως τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
 
«Έχοντας υπόψη τα διάφορα δημοσιεύματα όπως παρουσιάστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις, από νυν και πρώην λειτουργούς και αξιωματούχους  επί του θέματος, ζήτησα και έλαβα τα πρακτικά της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «αφού μελέτησα τα πιο πάνω πρακτικά, ασκώντας την εξουσία που μου παρέχεται από το άρθρο 2 του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, αποφάσισα να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων που αφορούν τις Εταιρείες  Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων».

Ο κ. Σαββίδης είπε πως οι όροι εντολής της επιτροπής θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νομιμότητα των ενεργειών κρατικών αρχών σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες, κατά πόσον υπήρξαν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις από οποιονδήποτε προς όφελος των συγκεκριμένων εταιρειών, κατά πόσον υπήρχαν και/ή ασκήθηκαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και/ή εποπτείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές σε σχέση με όλες τις συναλλαγές και υποχρεώσεις των εν λόγω εταιρειών, κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα τα οποία δυνατό να οδηγούν σε καταλογισμό ευθυνών σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο.

Επίσης κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή διαβαθμισμένων ή μη διαβαθμισμένων υπηρεσιακών εγγράφων ή/και πληροφοριών προς τις εν λόγω εταιρείες ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από κρατικές αρχές και κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες και/ή σε σχέση με τους διευθυντές και/ή μετόχους τους, τα οποία δυνατό να οδηγούν στον καταλογισμό οποιωνδήποτε ευθυνών, οι οποίες να προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις τους.

Όπως είπε ο κ. Σαββίδης, από το πεδίο της έρευνας θα εξαιρεθεί το θέμα που καλύπτεται από την έρευνα που ήδη αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του ημερομηνίας 16.12.2020 για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.
 
Ερωτηθείς αν το πόρισμα της επιτροπής θα δοθεί στη δημοσιότητα, ο κ. Σαββίδης είπε πως η απόφασή του θα είναι η ίδια όπως και στην άλλη ερευνητική επιτροπή, σημειώνοντας πως δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες. 

«Πιστεύω ότι υπό την ιδιότητά μου ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχω ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι πληροφορίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ποινική διερεύνηση για ποινικά αδικήματα πρέπει να διασφαλίζονται», ανέφερε.

«Για αυτό στην έκταση που το πόρισμα είτε αυτής της επιτροπής, είτε της άλλης επιτροπής ενδεχομένως να επηρεάσει την πορεία αστυνομικών ανακρίσεων για ποινικές υποθέσεις δεν θα δημοσιευτεί και αυτό πιστεύω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο έχω υποχρέωση, υπό την ιδιότητά μου, να διασφαλίσω», πρόσθεσε. Σημείωσε πως για άλλες πτυχές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα δημοσιοποιηθούν.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως έκρινε ότι για σκοπούς διαφάνειας και για σκοπούς ικανοποίησης του δημόσιου αισθήματος θα έπρεπε να εξασκήσει το δικαίωμά του να διορίσει μια επιτροπή, η οποία να ψάξει διαχρονικά τις σχέσεις των εταιρειών αυτών με το κράτος και εάν βρει οτιδήποτε, είτε υπό μορφή πειθαρχικών είτε υπό μορφή ποινικών υποθέσεων να το εκφράσει στην έκθεσή της.

Ερωτηθείς αν οι εργασίες της επιτροπής θα είναι ανοικτές για τον Τύπο, ο κ. Σαββίδης είπε πως όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία αυτό είναι κάτι που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο, οιονεί δικαστικό όργανο.

Σε ερώτηση για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος και τον νόμο που πέρασε από τη Βουλή το 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως ο νόμος αυτός λέει ότι υπάρχει ευχέρεια σε εκείνον που διορίζει την επιτροπή να δώσει κάποιες ή όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον νόμο αυτό και μια από αυτές είναι η δημοσιοποίηση του πορίσματος εκτός για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στην προκειμένη περίπτωση έκρινα ότι δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα της δημοσιοποίησης και έχω το δικαίωμα να το κάνω, ανέφερε.

Είπε πως δίδει και σε αυτή την επιτροπή, όπως έδωσε και στην άλλη, τη διαβεβαίωση ότι στην έκταση μόνο που επηρεάζονται οι ποινικές ανακρίσεις δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την υπόθεση CYPRA, ο κ. Σαββίδης είπε πως στα πλαίσια των ερευνών που έκανε καθηκόντως, όλα τα έγγραφα βρέθηκαν. Πρόσθεσε πως η ερευνητική επιτροπή έχει δικαίωμα να ελέγξει όλο το φάσμα της πορείας των σχέσεων των εταιρειών αυτών με τις κρατικές υπηρεσίες και αν τον κρίνουν σκόπιμο μπορούν να ελέγξουν και το θέμα αυτό.

Ερωτηθείς αν θα μπορεί η ερευνητική επιτροπή να καλέσει τη Γενική Λογίστρια να καταθέσει ενώπιόν της, ο κ. Σαββίδης απάντησε καταφατικά.

Ερωτηθείς για τη διοικητική έρευνα που είχε προηγηθεί της πειθαρχικής έρευνας που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη Γενική Λογίστρια, ο κ. Σαββίδης είπε πως το θέμα αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ερευνητικής επιτροπής αν θέλει να το ερευνήσει.

Πολιτογραφήσεις
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως δεν θεωρεί ότι έχει σύγκρουση συμφέροντος να διορίσει μια ερευνητική επιτροπή για να εξετάσει τα θέματα των πολιτογραφήσεων όπως και ενήργησε, με την έννοια του ότι ορίζεται μια ανεξάρτητη επιτροπή με άτομα τα οποία είναι εγνωσμένου κύρους και σαφώς ανεξάρτητα και χωρίς καμία δυνατότητα επηρεασμού, που θα εξετάσουν όλες τις πολιτογραφήσεις και θα βγάλουν το πόρισμά τους.

Είπε ακόμη πως είναι σε συνεννόηση με τα μέλη της Επιτροπής για να εκδίδουν ενδιάμεσες εκθέσεις και όταν υπάρχει εισήγηση για αποστέρηση υπηκοοτήτων θα δίδει τις αναγκαίες συμβουλές προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για όσες περιπτώσεις υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για ποινικό αδίκημα θα δίδονται οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

Πόρισμα για διαφθορά στο ποδόσφαιρο
Ερωτηθείς αν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που αποσύρθηκε από το γραφείο του το πόρισμα του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο, ο κ. Σαββίδης είπε πως το θέμα το χειρίζεται ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο ίδιος γνωρίζει κάποια πράγματα αλλά δεν θα ήθελε να κάνει δηλώσεις για αυτό.

Κληθείς να πει αν τον ανησυχούν τα πράγματα που γνωρίζει, επεσήμανε πως δεν έχει υπόψη του κάτι που να δημιουργεί ανησυχία με την έννοια του να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό θέμα κακοπιστίας ή οτιδήποτε.

Αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, ανέφερε.

Γενικός Ελεγκτής
Ερωτηθείς αν θα πάρει τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο κ. Σαββίδης είπε πως σε αυτό το στάδιο δεν θέλει να προβεί σε άλλα σχόλια επί της υπόθεσης αυτής.

(ΚΥΠΕ)
 

 
20131