Ανοίγουν εκατοντάδες θέσεις στο Δημόσιο

Σειρά αιτημάτων για αποδέσμευση εκατοντάδων θέσεων στο Δημόσιο ενώπιον της Βουλής – Ποιά Τμήματα/Υπηρεσίες αφορούν

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Συνολικά 7 αιτήματα για αποπαγοποίηση και εξαίρεση από την απαγόρευση για πλήρωση εκατοντάδων θέσεων στο Δημόσιο, κυρίως Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, θα εξετάσει τη Δευτέρα (28/9) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Μάλιστα, το ένα εκ των αιτημάτων αφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ενέκρινε την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης 578 συνολικά θέσεων σε Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ζητά την αποπαγοποίηση 49 θέσεων για διάφορες ανάγκες σε Τμήματα και Υπηρεσίες του, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά την αποπαγοποίηση 9 θέσεων. Ακόμη, στα αιτήματα περιλαμβάνεται και μία θέση Γενικού Διευθυντή λόγω της πρόωρης αφυπηρέτησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας.

>>> Διαβάστε επίσης: Αυτοί είναι οι μισθοί για κάθε Κλίμακα στο Δημόσιο <<<

Οι θέσεις που θέλει να αποδεσμευτούν η Κυβέρνηση
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, η οποία λήφθηκε στη συνεδρία του ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, ενέκρινε την εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του ημερ. 7/5/2020 και την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης, 448 συνολικά θέσεων Πρώτου Διορισμού, εκ των οποίων 350 στη Δημόσια Υπηρεσία, 81 σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και 17 σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ίδια συνεδρία του (9/9/2020), προσθέτει ο κ. Παντελή, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης και την αποπαγοποίηση 46 θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και 34 θέσεων εργατικού προσωπικού (24 σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 10 σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου).

Ως εκ τούτου, σημειώνει, «για τις εν λόγω θέσεις υποβάλλεται αίτημα για τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση των θέσεων από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων».

Επιπρόσθετα, συμπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρία του, ενέκρινε και την εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του ημερ. 7/5/2020 σχετικά με την αναστολή πλήρωσης 50 συνολικά θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενική Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και στο Γενικό Λογιστήριο, για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4(3) των «περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017», υποβάλλεται αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, ως αρμόδια αρχή, για την εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης της Κ.Ε. Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με σχετικό κατάλογο που συνοδεύει το αίτημα, οι θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων: Πρωτοκολλητές, Δικηγόρους της Δημοκρατίας, Ελεγκτές, Τεχνικούς, Λειτουργούς για διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, Επιθεωρητές, κ.ά.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τις θέσεις ΕΔΩ.

>>> Διαβάστε ακόμη: Μηδέν αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους <<<

Οι θέσεις για Τμήματα και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας
Το δεύτερο αίτημα που καλείται να εξετάσει τη Δευτέρα (28/9) η Κ.Ε. Οικονομικών προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας, μέσω του οποίου ζητείται η αποδέσμευση 49 συνολικά θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας αιτείται την αποδέσμευση των εξής θέσεων:

 • 3 κενών θέσεων Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού [Κλίμακα Α13(ii)], Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος (Θέση Προαγωγής)
 • 12 θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού Α [Κλίμακα Α11(ii)], Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος (Θέση Προαγωγής). Όπως αναφέρεται, οι 9 είναι κενές και 3 είναι συνεπακόλουθες της θέσης Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού.
 • 1 κενή θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού [Κλίμακα Α13(ii)], Κλάδος Ψυχικής Υγείας (Θέση Προαγωγής).
 • 1 θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού Α [Κλίμακα Α11(ii)], Κλάδος Ψυχικής Υγείας, η οποία είναι συνεπακόλουθη της θέσης Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού.
 • 2 κενές θέσεις Λειτουργών Επισκεπτών Υγείας Α [Κλίμακα Α11(ii)] (Θέση Προαγωγής).
 • 5 θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος [Κλίμακα Α16(i)] (Θέση Προαγωγής), εκ των οποίων οι 4 είναι κενές και 1 θέση αναμένεται να κενωθεί λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της.
 • 7 θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος [Κλίμακα Α15 (ii)] (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής), εκ των οποίων 2 αναμένεται να κενωθούν λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους και 5 θέσεις είναι συνεπακόλουθες της θέσης Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος.
 • 3 κενές θέσεις Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α [Κλίμακα Α11 (ii)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Φυσιοθεραπευτή 1ης Τάξης (Ανώτερος Φυσιοθεραπευτής) [Κλίμακα Α9(i)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Ανώτερου Διαιτολόγου [Κλίμακα Α13(ii)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Διαιτολόγου Α [Κλίμακα Α11(ii)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας [Κλίμακα Α16(i)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας [Κλίμακα Α15 (ii)] (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
 • 1 θέση Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού [Κλίμακα Α14(ii)] (Θέση Προαγωγής)
 • 1 θέση Πρώτου Φαρμακοποιού [Κλίμακα Α14(ii)] (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)
 • 4 θέσεις Ανώτερου Φαρμακοποιού [Κλίμακα Α13(ii)] (Θέση Προαγωγής), εκ των οποίων η μία είναι κενή και 3 αναμένονται να κενωθούν λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους.
 • 3 κενές θέσεις Ανώτερου Χημικού [Κλίμακα Α13(ii)] (Θέση Προαγωγής).
 • 1 κενή θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Χημείου (Κλίμακα Α12) (Θέση Προαγωγής).

Σημειώνεται πως, όλες οι προαναφερθείσες θέσεις έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία του στις 17/6/2020 και ζητείται από την Κ.Ε. Οικονομικών η γραπτή συγκατάθεσή της για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προκήρυξή και πλήρωσή τους το συντομότερο.

>>> Διαβάστε επίσης: Είσαι Δημόσιος; Η διαδικασία για να πας μετάθεση ή απόσπαση <<<

Προς αναζήτηση αντικαταστάτη του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Άμυνας
Το τρίτο αίτημα που θα κληθεί να εξετάσει η Κ.Ε. Οικονομικών αφορά και πάλι Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο κατά την συνεδρία του στις 27/8/2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ως αρμόδια αρχή για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή, να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα του Υπουργικού, όπως υποβάλει αίτημα για σκοπούς εξασφάλισης γραπτής συγκατάθεσης της Επιτροπής, για την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μίας θέσης Γενικού Διευθυντή.

Όπως αναφέρεται, η πιο πάνω θέση Γενικού Διευθυντή, η οποία είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, θα κενωθεί την 1.1.2021, λόγω της πρόωρης αφυπηρέτησης του κ. Γιώργου Γεωργίου, Γενικού Διευθυντή, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο Υπουργείο Άμυνας και από τις 15.9.2020 βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ της η Brief, μετά την αποχώρηση του κ. Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Ανδρέας Λουκά, ενώ στο Υφ. Ναυτιλίας χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή μέχρι και την πλήρωση της θέσης θα εκτελεί ο Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Υποστελεχωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών
Το τέταρτο αίτημα που θα εξετάσει η Κ.Ε. Οικονομικών προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζητά την γραπτή συγκατάθεσης της Επιτροπής για πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

 • Μίας θέσης Πληρεξούσιου Υπουργού [Κλίμακα Α13(ii), Θέση Προαγωγής], η οποία έχει κενωθεί λόγω του ότι απεβίωσε εν ενεργεία Πληρεξούσιος Υπουργός.
 • Τριών θέσεων Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου (Κλίμακα Α12 επεκτ. και προσαυξήσεις μέχρι €48.176) και Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου Β [Κλίμακα Α12(ii), Θέσεις Προαγωγής], οι οποίες έχουν κενωθεί λόγω προαγωγής των κατόχων τους στην θέση Πληρεξούσιου Υπουργού στις 15.6.2020.
 • Δύο θέσεων Γραμματέα Α ή Πρόξενου (Κλίμακα Α12), Γραμματέα Υποπρόξενου [Κλίμακα Α11(ii)] (θέσεις Προαγωγής), οι οποίες έχουν κενωθεί λόγω προαγωγής των κατόχων τους στην θέση Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου Β στις 15.6.2020.
 • Τριών θέσεων Γραμματέα Α ή Πρόξενου (Κλίμακα Α12), Γραμματέα Β ή Υποπρόξενου [Κλίμακα Α11(ii)] (θέσεις Προαγωγής), οι οποίες θα προκύψουν ως συνεπακόλουθο της πλήρωσης των τριών κενών θέσεων Συμβούλου που αναφέρεται πιο πάνω.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συνοδεύει το αίτημα, «η ανάγκη για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θεωρείται επιτακτική, εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2013 για τα δημόσια οικονομικά είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τις παγοποιήσεις προσλήψεων και προαγωγών, που με τη σειρά τους είχαν ως συνέπεια την σοβαρή υποστελέχωση και αποδυνάμωση του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη στασιμότητα στις προαγωγές». 

Η εξέλιξη αυτή, προστίθεται, «δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα στην σωστή στελέχωση του Υπουργείου Εξωτερικών και στην εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και σε Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον αυτή γίνεται πλέον επί σειρά ετών, εξ ανάγκης, με λειτουργούς των οποίων ο Διπλωματικός βαθμός είναι κατώτερος από τον ιδεατό».

«Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένων των πολλαπλών ανοικτών μετώπων και προκλήσεων που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει στις εξωτερικές σχέσεις, ιδίως με την αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιφέρεια μας, η άρτια στελέχωση του Υπουργείου Εξωτερικών και η ορθή εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και σε Διεθνείς Οργανισμούς είναι απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή προώθηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η ανάγκη πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων κρίνεται επιβεβλημένη», αναφέρεται περαιτέρω.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αρχή Λιμένων, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και Επιτροπή Σιτηρών
Επιπρόσθετα των προαναφερθέντων αιτημάτων, η Κ.Ε. Οικονομικών θα εξετάσει και τρία αιτήματα από την Αρχή Λιμένων, τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και την Επιτροπή Σιτηρών.

Ειδικότερα, η Αρχή Λιμένων ζητά την αποδέσμευση 4 θέσεων εργασίας:

 • 1 θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Διευθυντή Ρυθμίσεως Λιμενικών Θεμάτων [Κλίμακα Α14(ii)]
 • 1 θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού [Κλίμακα Α14(ii)]
 • 1 θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος [Κλίμακα Α14(ii)]
 • 1 θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Ανώτερου Μηχανικού [Κλίμακα Α13(ii)]

Όπως αναφέρεται, οι θέσεις αυτές σχετίζονται με την υλοποίηση του νέου οργανογράμματος της Αρχής, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού. «Οι συγκεκριμένες θέσεις βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία και τα καθήκοντα που εκτελούν οι κάτοχοί τους είναι ουσιώδη για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των λειτουργιών της Αρχής, εφόσον περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα, θέματα ρύθμισης/εποπτείας των λιμενικών εργασιών, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, χειρισμό των νομικών υποθέσεων της Αρχής και χειρισμό των αναπτυξιακών/λιμενικών έργων της Αρχής παγκύπρια», προστίθεται.

Από πλευράς του ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ζητά την αποπαγοποίηση μίας κενής θέσης Λειτουργού Β/Α (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής), η οποία έχει προκύψει μετά από κανονική αφυπηρέτηση του Λειτουργού που την κατείχε, ενώ η Επιτροπή Σιτηρών την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων μίας θέσης Τεχνικού Επιθεωρητή.

Μάριος Αδάμου
 
1749